Công ty TNHH TM SX XNK Nam Phong Tây Ninh

Địa chỉ: Ấp Khởi Trung, Xã Cầu Khởi, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

Email: ruoubonamphongtayninh@gmail.com

Điện thoại: 0967 471 472